Сторінка викладача

 1Загальноосвітня підготовка в професійному училищі завжди була актуальна. Вона особливо загострилася в останні роки, коли набувають формування більш високі вимоги до рівня і якості підготовки майбутніх робітничих кадрів, що, у свою чергу, вимагає їх високого загальноосвітнього рівня.
Навчальна робота в Макіївському професійному училищі соціальної реабілітації ім. А.С. Макаренка організована відповідно закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р. № 778, Державного стандарту базової загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН лікаря України від 14.08.2001 № 63, Положення про професійне училище соціальної реабілітації (Наказ Міністерства освіти і науки України 02.06.2014 № 670).
 4В училищі загальноосвітня підготовка здійснюється з природничо-математичних та суспільно-гуманітарних предметів, що відповідає стандарту Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів Ш ступеню, затверджених наказом Міністерства освіти і науки (наказ № 834 від 27.08.2010 року). Розподіл годин на: суспільно-гуманітарну підготовку складає 770 годин, природничо-математичну підготовку – 752 год. В училищі розподіл навчального часу з цих дисциплін здійснюється на рівні стандарту Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.
5Профільна диференціація здійснюється викладачами математики, фізики, хімії, знаходячи своє відображення в створенні задач та завдань професійного змісту.
Зміст і основні напрямки діяльності педагогічних працівників загальноосвітньої підготовки ґрунтується на принципах гуманістичності, особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, спільної діяльності педагогічних працівників та учнів.