Слюсар ремонтник

Слюсар ремонтник  Професія слюсаря-ремонтника дуже поширена та           необхідна для будь-яких видів і етапів виробництва, де є       техніка, механізми, прилади, агрегати. Це кваліфікований     робітник, який обслуговує техніку на підприємствах або         вдома, регулює, виконує поточний і терміновий ремонти,      проводить профілактичні заходи.
Професія слюсаря бере свій початок з того часу, коли людство почало винаходити машини, механізми, коли знадобилися фахівці для їхнього складання, обслуговування та ремонту. Сучасне виробництво повністю механізоване. Усе промислове виробництво засноване на застосуванні техніки, що полегшує, а часом й цілком замінює людську працю. Навіть хатня                    Слюсар ремонтникробота нині неможлива без побутової техніки - пилососів,  пральних машин, кухонних комбайнів. Вся техніка, як виробнича, так і побутова потребує догляду,        профілактичних заходів, ремонту, обслуговування. Слюсар-ремонтник займається монтажем, налагодженням, регулюванням і діагностуванням механізмів. Після  виявлення проблеми він проводить ремонт, заміну зламаних деталей, монтаж нових. Поточний профілактичний ремонт передбачає чищення та змащування вузлів і агрегатів, заміну деталей з терміном придатності, що закінчився. Здобуваючи професію слюсаря-ремонтника у Макіївському професійному училищі соціальної реабілітації ім.. А.С. Макаренка учні вчаться читати креслення та схеми, , працювати з деталями зі сталі, чавуну, кольорових металів, які мають вагу і важку оброблюваність знайомляться з технічними характеристиками машин.

Слюсар ремонтник   Щоб бути чудовим фахівцем, слюсар-ремонтник повин    мати знання у різних сферах: фізиці, металознавстві,              хімії. Він повинен знати технологію виробництва,       принципи планово-попереджувального ремонту,                     властивості матеріалів, антикорозійних засобів і масел,         контрольно-вимірювальні прилади і різні пристосування для ремонту, мати уявлення про методи регулювання обладнання та визначення ступеня зношування деталей, знати допуски, посадки та класи точності.

Професія: 7233 Слюсар-ремонтник 2 розряд

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:   основні заходи виконання робіт з  розбирання, ремонту та складання простих вузлів і механізмів, устаткування, агрегатів та машин;   основи слюсарної справи; призначення та правила застосування слюсарного та контрольно-вимірювального інструменту;   основні механічні властивості оброблюваних матеріалів;   основи знань про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості; найменування, маркування і правила застосування мастил, мийних речовин, металів і змазок;   основи електротехніки; читання креслень простих вузлів і механізмів устаткування, агрегатів та машин.

Повинен уміти:  розбирати, ремонтувати, складати та випробувати прості вузли і механізми устаткування, агрегатів та машин. регулювати просте устаткування, агрегати і машини, а також середньої складності під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації; виконувати слюсарне оброблення деталей за І2-І4-м квалітетами (5-7-м класами точності); промивати, чистити, змащувати деталі та знімати  заливання;  виконувати  роботи із застосуванням пневматичних, електричних інструментів та на свердлильних верстатах;  шабрити деталі за допомогою механізованого інструменту;  виготовляти прості пристрої для ремонту і складання; працювати з ущільнюючими матеріалами, виготовляти прокладки різної складності.

Загальнопрофесійні вимоги

Повинен: раціонально організовувати та ефективно використовувати  робоче місце;  дотримуватися  норм технологічного процесу;  не допускати браку в роботі;  знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків; володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності; мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

Професія: 7233 Слюсар – ремонтник 3-го розряду

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:   будову устаткування, яке ремонтує; призначення та взаємодію основних вузлів і механізмів;   технологічну послідовність розбирання, ремонту і складання устаткування, агрегатів і машин;   технічні умови на випробування, регулювання та приймання вузлів та механізмів;   основні властивості матеріалів, які обробляє; будову універсальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту;   допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості; правила стропування, підіймання, переміщення вантажів;   правила експлуатації вантажопідіймальних засобів і механізмів, якими керують з підлоги;   читання креслень, відомості з електротехніки.

Повинен уміти:   розбирати, ремонтувати, складати та випробувати середньої складності вузли та механізми устаткування, агрегатів і машин;  ремонтувати, регулювати та випробовувати середньої складності устаткування, агрегати і машини, а також складне під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації;   виконувати слюсарне оброблення деталей за 11-12-м квалітетами (45-м класами точності);   ремонтувати футероване устаткування та устаткування, яке виготовлене з захисних матеріалів та феросиліцію;   виконувати роботи із застосуванням пневматичних, електричних інструментів та розбирати, складати та ущільнювати фаолітову та керамічну апаратуру і комунікації;   виготовляти пристрої середньої складності для ремонту і складання;   виконувати такелажні роботи під час переміщення вантажів за допомогою простих вантажопідіймальних засобів і механізмів, якими керують з підлоги.   

Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:    раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;            дотримуватися норм технологічного процесу;           не допускати браку у роботі;           знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;           використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);           знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;             володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності    та трудового законодавства в межах професійної діяльності; мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

Професія: 7233 Слюсар-ремонтник 4-го розряд

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:  будову устаткування, агрегатів і машин, які ремонтує;  правила регулювання машин; способи усування дефектів в процесі ремонту, складання та випробування устаткування, агрегатів і машин;  будову, призначення і правила застосування складного контрольновимірювального інструменту;  конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв; способи розмічання та оброблення нескладних різних деталей;  систему допусків і посадок, квалітетів і параметрів шорсткості;  властивості кислототривких і інших сплавів;  основні положення планово-запобіжного ремонту устаткування;  основні відомості з читання креслень, електротехніки з основами промислової електроніки.

Повинен уміти:   розбирати, ремонтувати, складати та випробовувати складні і особливо складні вузли та механізми;  ремонтувати, монтувати, демонтувати, випробовувати, регулювати, налагоджувати складне устаткування, агрегати і машини та здавати після ремонту;   виконувати слюсарне оброблення деталей і вузлів за 7-10-м квалітетами (2-3-м класами точності);   виготовляти складні пристрої для ремонту і монтажу;   складати дефекти відомості на ремонт;   виконувати такелажні роботи з застосуванням підіймальнотранспортних механізмів і спеціальних пристроїв.

Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:  раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;   дотримуватися норм технологічного процесу;  не допускати браку у роботі;  знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);  знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;   володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності; мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.