Пісочна анімація в Макіївському професійному училищі соціальної реабілітації ім А.С.Макаренка

Пісочна анімація в  Макіївському професійному училищі соціальної реабілітації ім А.С.Макаренка

Під час різдвяних канікул в Макіївському професійному училищі соціальної реабілітації ім. А.С.Макаренка  було проведено серію занять з пісочної терапії. Особливо учням сподобались заняття на яких  займались  пісочною  анімацію, що є одним із методів методом психокорекції.. Запропонований метод  дозволяє гармонізувати ( упорядкувати ) внутрішній душевний хаос за допомогою декількох механізмів: опрацювання ситуацій, що травмують психіку, на символічному рівні, від регулювання негативного емоційного досвіду під час творчого самовираження, розширення внутрішнього досвіду, зміна ставлення до себе, сьогодення і майбутнього, розвиток нових, продуктивних взаємин зі світом.

Учні та педагогічні працівники в захваті від занять, що сприяють підвищення емоційного комфорту, знімають напругу, створюють доброзичливу, творчу атмосферу

Робота з піском покликана допомогти підліткам успішно пристосуватися до навчання , упоратися з різними психологічними труднощами, і, в цілому, спрямована на духовне оздоровлення й особистісний ріст учнів..

Цікаво  спостерігати за реакцією учнів під час перших занять, коли підлітки  почали контактувати з піском, вивчати його структуру, властивості, ніби знову  занурившись в дитинство. Гра з піском це процес розвитку самосвідомості підлітка і його спонтанної «самотерапії».

Пісочна терапія може забезпечити можливість представити в образах те, що відбувається у внутрішньому або зовнішньому світі. Тобто стає мовою, за допомогою якої підліток може повідомити той або інший несвідомий матеріал психологові і собі.

Часто учні не можуть знайти слів для пояснення своїх труднощів, болю або конфлікту. «Часто руки знають, як розв’язати загадку, з якою інтелект боровся даром» К.Г. Юнг.

Психологічна пісочниця є безпечним способом розрядки напруги, вираження агресивних почуттів. Підсвідомі конфлікти та внутрішні переживання підлітків легше виражаються за допомогою зорових образів, ніж словами; іноді невербальний засіб виявляється єдиним інструментом, що розкриває і прояснює інтенсивні почуття .

Під час занять з піском в ненав’язливій формі  на індивідуальних та групових заняттях вирішуватися наступні важливі завдання

: –Виховні: На групових заняттях взаємодія будується таким чином, щоб підлітки вчилися коректному спілкуванню, співпереживанню, дбайливим взаєминам з однолітками й дорослими. Це сприяє моральному розвитку особистості, забезпечує орієнтацію в системі моральних норм, засвоєнню етики поведінки. Відбувається більш глибоке розуміння себе, свого внутрішнього миру (думок, почуттів, бажань). Складаються відкриті, довірчі, доброзичливі відносини із однолітками, дорослими. На таких заняття  колектив згуртовується, та вчаться взаємодіяти під час виконання завдань,удосконалюються навички та вміння практичного спілкування, навички позитивної комунікації.
При роботі з піском  розвиваються такі психічні процеси, як увага, пам’ять, мислення, розвивається також тонкі тактильні відчуття, стимулюється розвиток сенсорно-перцептивної сфери.

– Корекційні. Досить успішно коректується образ «Я», який раніше міг бути деформованим, поліпшується самооцінка, зникають неадекватні форми поведінки, налагоджуються способи взаємодії з іншими людьми.
– Діагностичні. Володіючи багатобічними діагностичними можливостями, пісочна терапія, розглядається як проективна методика. Вона дозволяє одержати відомості про розвиток і індивідуальних особливостях учня. Це коректний спосіб спостережень за підлітками у самостійній діяльності, краще довідатися їх інтереси, цінності, побачити внутрішній світ, неповторність, особистісну своєрідність, а також виявити проблеми, що підлягають спеціальної корекції. У процесі занять легко проявляються особливості сімейної ситуації, виявляє внутрішні, глибинні проблеми особистості, а також характер міжособистісних відносин і реальне положення дитини в колективі.
– Розвиваючі. Підлітки вчаться вербалізації емоційних переживань, відкритості в спілкуванні, спонтанності. У цілому відбувається особистісний ріст людини, саморегуляції почуттів і поведінки.

«Оздоровчий» ефект досягається завдяки тому, що в процесі діяльності створюється атмосфера емоційної теплоти, доброзичливості, емпатичного спілкування, визнання цінності особистості підлітка, турбота про нього, його почуття, переживання. Виникають відчуття психологічного комфорту, захищеності, радості, успіху. У результаті мобілізується цілющий потенціал емоцій.

Пісочна анімація в  Макіївському професійному училищі соціальної реабілітації ім А.С.Макаренка Пісочна анімація в  Макіївському професійному училищі соціальної реабілітації ім А.С.Макаренка Пісочна анімація в  Макіївському професійному училищі соціальної реабілітації ім А.С.Макаренка Пісочна анімація в  Макіївському професійному училищі соціальної реабілітації ім А.С.Макаренка Пісочна анімація в  Макіївському професійному училищі соціальної реабілітації ім А.С.Макаренка Пісочна анімація в  Макіївському професійному училищі соціальної реабілітації ім А.С.Макаренка Пісочна анімація в  Макіївському професійному училищі соціальної реабілітації ім А.С.Макаренка

Залишити відповідь